KANUKING – AVANTURA

«KANUKING AVANTURA»
putnička agencija, zajednički obrt za
pustolovni i rekreativni turizam
Marinko Spudić i Dalibor Vukmanić
Duga Resa, Donji. Zvečaj 41
Žiro rn. 2340009-1140143830
OIB: 20611108805
HR-A-47-04010100681

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu čl. 56 st. 2 agencija je dužna korisnike usluga upoznati s vrstama rizika provođenja usluge:

RAFTING; KANU SAFARI

Postoji rizik od utapanja, gušenja, ozljeda uzrokovanih pokliznućem prilikom hodanja po sedrenim barijerama, te rizik od povrede prilikom nekontroliranog skakanja u vodu.

PLANINARENJE, TRAKKING, OBILASCI; TEMABUILDING; BICIKLIZAM I KLASIČNI OBILASCI.

Postoji rizik da se izgubite, da se povrijedite prilikom pada i da stradate u prometnoj nezgodi,

Napominjemo da su rizici svedeni na minimum ukoliko se budete pridržavali pravila i uputa koje Vam na licu mjesta iznesu instruktori; voditelji ili pratitelji, te ukoliko čitavim putem koristite preporučljivu opremu bilo ona Vaše ili naše vlasništvo.
Također valja istaknuti da ste sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu čl. 56 st. 3 osigurani od posljedica nesretnog slučaja na minimalan iznos te da će vam prije svakog izleta biti ponuđeno dodatno više putno osiguranje koje uz nadoplatu možete koristiti.

KANUKING AVANTURA
__________________
Dalibor Vukmanić