KANUKING – AVANTURA

Putničku agenciju “KANUKING AVANTURA” možete kontaktirati kako bi dobili više informacija koji se tiču programa koje nudimo, smještaja koje preporučamo, te vezano za sve informacije koje se tiču aktivnog i pustolovnog odmora.
Kontakt je moguć telefonskim putem, osobno, slanjem upita faxom i elektroničkom poštom.
Na isti način možete poslati upit za rezervaciju ili potvrditi rezervaciju. Pod rezervacijom za agencije smatramo uplatu na naš žiro račun 40%  od ukupnog iznosa ili na drugi način ukoliko je to regulirano ugovornim odnosima.
Više o tome u OPĆIM UVJETIMA.
Po izvršenoj uplati za rezervaciju, u što kraćem vremenskom periodu dostavljamo Vam POTVRDU O IZVRŠENOJ UPLATI koja sadrži; naziv programa, sadržaj programa, smještajne i druge kapacitete koje ste rezervirali i iznos koji ste uplatili, sukladno Zakonu o pružanju uslugama u turizmu.

Tel. 385(0)98/958-1229 ili 385(0)98/833-583

Fax. 385(0)47/811-678 ili 385(0)47/819-115